داستان ضرب المثل کره روغنی!


معنی ضرب المثل کره روغنی است!


ضرب المثل کره چرب کنید! : هرگاه شخصی از دیگری کمک بخواهد و به جای استفاده و کمک، ضرری به او برسد، این مثل را به کار می برند.

داستان ضرب المثل کره روغنی!

در دهکده ای که ظالم و ستمگری بر دهقانان حکومت می کرد، روزی به دهقانان دستور داد دو تا توپ برایش بیاورند.

دهقانان بیچاره که چیزی در چنته نداشتند، هر چه فکر می کردند نمی فهمیدند. به همین دلیل به کد دهو متوسل شدند تا نزد ارباب خود بروند و او را راضی کنند که آنها را از دادن کره رها کند.

کده که می بیند احترام و قرب زیادی دارد و مایه اعتماد و احترام رعیت است، این را می پذیرد و نزد استادش می رود.

کدا سپس به استاد می رود و توضیح می دهد که سوژه ها دستشان خالی است و نمی توانند کره بدهند، لطفا به آنها بدهید.

ارباب که دهقانان را خوب می‌شناخت به کدی گفت: «هر چه فکر می‌کنم نمی‌توانم تو را دم در ناامید کنم، برو به رعایا بگو، کره داده‌ام». دو جفت روغن بیاورید.

کده خوشحال شد و به گمان اینکه کارستان برای دهقانان کار می کند، به سوی آنها رفت. آنها را جمع کرد و گفت: برو جانم را دعا کن و حالا بگو کادو آدم بدی است. نزد استاد رفتم و او را راضی کردم که به جای دو مثقال دو مثقال کره به او بدهد!

از آن به بعد، وقتی کسی برای کمک به دیگران کاری انجام می دهد که به ضرر دیگران باشد، می گویند: “شما کره زدید”.


جداکننده خط

بیشتر بخوانید  «علی نژاد» بازیگر قدیمی سینما درگذشت + علت فوت

ضرب المثل آتار هفت شهر عشق شد یعنی چه؟

خر ما دم نداشت یعنی چی؟

این که ضرب المثل همه را متمایز نمی کند یعنی چه؟

ضرب المثل در بقالی کجا رفت؟


دیدگاهتان را بنویسید