داستان ضرب المثل هر چه خورده شود روزی به کار می رود


معنی ضرب المثل این است که هر چه خورده شود روزی به کار می رود


قول این است که هر چیزی که روزی خورده شود استفاده می شود: هر وقت بخواهند به کسی بگویند که یک معتاد می تواند روز ارزشمند و مفیدی باشد از این ضرب المثل استفاده می کنند.

این ضرب المثل به لذت و صرفه جویی اشاره دارد; یعنی یک روز مبلمان را نگهداری کنید. یعنی همه چیز را سریع دور نمی ریزیم چون این احتمال وجود دارد که روزی برایمان خوب باشد. این بدان معناست که دستگاه های به ظاهر بی فایده روزی کارآمدترین دستگاه ها خواهند بود.

بسیاری از ما وقتی صحبت از نقاشی درباره خود می شود، نگرش آرامی داریم. با این حال، این بدان معنا نیست که ما باید در محاصره زباله و چیزهای بیهوده باشیم.

داستان ضرب المثل هر چه خورده شود روزی به کار می رود

روزی یک روستایی و پسرش در شهر بزرگ شدند. یک جوری نعل اسبی پیدا کردند. دهقان به پسرش گفت: نعل اسبی را که او استفاده می کند بردار. پسر جواب داد: این نعل آهنی به زحمت نمی ارزد.

مرد خودش کفش را گرفت و در جیبش گذاشت. وقتی در میان راه به روستا رسیدند، نعل اسبی را به نعل اسبی فروختند و به پول او گیلاس خریدند و به راه خود ادامه دادند تا به صحرا رسیدند.

در صحرا آب نبود و پسر از تشنگی می مرد. مردی که جلوی پسرش بود یکی از آلبالوها را روی زمین انداخت. پسر خم شد و آلبالوها را برداشت. چند قدم جلوتر، یک روستایی دوباره دانه های آلبالو انداخت و پسرش دوباره دانه های گیلاس را چید و خورد.

بیشتر بخوانید  عکس های جدید مهشید مرندی قدیمی

خلاصه به آبا و آبادی رسیدند اما در حالی که راه می رفتند مردی دانه های آلبالو را روی زمین انداخت و پسر او را برداشت و خورد.

مرد در پایان رو به پسرش کرد و گفت: یادت هست که گفتم آن کفش را بگیر، تو گفتی ارزش زحمت ندارد؟ پسر گفت: بله یادم هست.

پدر گفت: دیدی به پولش گیلاس گرفتم و خریدم. اما من شما را کنار هم قرار ندادم. واضح است که گیلاس سی و هفت دانه بود و تو سی و هفت بار زحمت کشیدی و از روی زمین برداشتی. اما یک بار حوصله ی کفش را نداشتی و این داستان ضرب المثل است هر چیزی که یک روز می خورید جواب می دهدبه زبان افتاد.


جداکننده خط

ضرب المثل آتار هفت شهر عشق شد یعنی چه؟

خر ما دم نداشت یعنی چی؟

این که ضرب المثل همه را متمایز نمی کند یعنی چه؟

ضرب المثل در بقالی کجا رفت؟


دیدگاهتان را بنویسید