خیلی خوب


خانواده: Amarillidaceae

نام علمی: Nerine bovdenii

خیلی خوب

گیاه پیازی با برگ های راه راه که مستقیماً از زمین بیرون می آیند، 5-10 گل صورتی با گلبرگ هایی روی لبه موج دار و در انتهای گل بیرونی، در پاییز در انتهای ساقه های قوی ظاهر می شوند. حداکثر ارتفاع 60-45 و عرض 15 سانتی متر است.

نیاز دارد:

مکان کاملا آفتابی، شنی و روشن است، حداقل دمای قابل تحمل 5- درجه سانتیگراد است. در پاییز پیاز کاشت و تا زمانی که برگها از بین رفت به گیاه آبیاری کرد. هنگام کاشت پیاز، قسمت بالایی آن باید همسطح زمین باشد.

اندازه بالا:

با کاشت بذر تازه و یا با جداکردن و کاشت پیاز در کنار پیاز مادر در پاییز یا زمانی که برگ ها از بین رفته اند می توان.

منبع: گلستان علی


بیشتر بخوانید  روز جهانی معلم در سال 2021 در ساعت 1400 چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید