خوابیدن بعد از ظهر عاشورا چه حکمی دارد

خواب بعد از ظهر عاشورا چه حکمی دارد؟ خوابیدن در روز عاشورا – ایران چه حکمی دارد؟


اعمال روز و شب اول محرم + دعا و نیایش و فضایل آخر ذی الحجه

خواب بعد از ظهر عاشورا چه حکمی دارد؟ خواب در ظهر عاشورا چه حکمی دارد و آیا خوابیدن در روز عاشورا حرام است؟

خواب روز عاشورا ممنوع چه؟ کدام شب های محرم حرام است؟ استخواب روز دهم محرم عاشورا چه حکمی دارد؟

در متون دینی چیزی در مورد حرام بودن آن بیان نشده است و فقط به پهلو خوابیدن حرام است.

خطا: محتوا محفوظ است!!