خبرهای خوب در مورد حقوق بازنشستگیبه گزارش سلام نو، سید کریم حسینی گفت: به منظور رفع شکاف درآمدی شاغلان در صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری ​​و همچنین مستمری بگیران این سازمان، علاوه بر حفظ ویژگی های فاز اول تعدیل بازنشستگی. طرح، بخشی از فرآیندهای مرتبط نیز به روز رسانی شده است.

وی با اشاره به اینکه اقلام جدیدی به فاز دوم طرح تعدیل بازنشستگی اضافه شده است، گفت: این اقلام برای حقوق بازنشستگان فروردین و اردیبهشت امسال اعمال شد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مستمری بگیران تامین اجتماعی می توانند با مراجعه به سامانه خدمات تامین اجتماعی سازمان، تغییرات اعمال شده در احکام خود را مشاهده کنند.

حسینی بیان کرد: اعمال ماده 96 قانون بیمه های اجتماعی بر کل مبلغ مستمری ها و اقلام تعدیلی، جبران 75 درصد زیان مستمری سال تاسیس نسبت به حداقل مستمری همان سال، همسان سازی مبالغ. کمک هزینه عائله مندی و فرزندان به عنوان مستمری بگیر. کمک هزینه به همه همسران بازمانده از قبیل مستمری بگیران و مستمری بگیران ازکارافتاده، افزایش کل مبلغ مستمری و سایر مزایا (حداقل 50 درصد کل پرداختی ناخالص در اسفند 1395)، افزایش مبلغ. پرداختی کمک هزینه مسکن و کمک هزینه معیشت 114 یعنی 66 درصد یکی از نتایج به‌روزرسانی مرحله دوم طرح تعدیل بازنشستگی کشوری است.

به گفته وی، در راستای تحقق این مرحله از طرح، کمک هزینه مسکن مستمری بگیران از 700 هزار ریال به یک میلیون و 500 هزار ریال و کمک هزینه زندگی از یک میلیون و 200 هزار ریال به 2 میلیون ریال افزایش یافت.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، اجرای مرحله دوم یکسان سازی حقوق بازنشستگان را گامی بلند در راستای ارتقای سطح رفاه و رضایت این قشر از مستمری بگیران خواند و گفت: اجرای فاز دوم یکسان سازی حقوق بازنشستگان گامی بلند است. / ایسنا

بیشتر بخوانید  واژگونی پرادو در کویر مرنجاب

دیدگاهتان را بنویسید