حسین بن نمیر | بازیگر نقش حسین ابن نمیر در مختارنامه حصین ابن نمیر – ایران چطور

حسین بن نمیر چه خبر بازیگر نقش حسین بن نمیر در مختارنامه حسین بن نمیر – ایران


حسین بن نمیر بازیگر نقش حسین بن نمیر در مختارنامه و جنگ مختار با حسین بن نمیر و حسین بن نمیر در مطلب زیر به ایفای نقش پرداخت.

حسین بن نمیر یکی از سران بنی امیه از قبیله قنده است که همواره با آل علی دشمنی داشته و از مخالفان سرسخت شیعیان بوده است. در جنگ صفین در لشکر معاویه بود.

حسین بن نمیر هنگامی که عبدالله زبیر در مکه با یزید بن معاویه روبرو شد، منجنیق را در کوه ابوکبیس قرار داد و به سوی کعبه شلیک کرد.

خطا: محتوا محفوظ است!!