جزییات قطعنامه شورای حکام علیه ایران (خرداد ۱۴۰۱) – ایران چطور

جزئیات مصوبه شورای حکام علیه ایران (خرداد 1401) – ایران چطور؟


جزئیات مصوبه شورای حکام علیه ایران (خرداد 1401) گروه سیاسی هو ایران نیوز را دنبال کنید

ف # فوری
اجماع جهانی علیه ایران به طور رسمی کلیدی است / پیشنهاد یک قطعنامه ضد ایرانی به شورای حکام

رویترز مدعی شد که آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان پیش نویس قطعنامه ای درباره برنامه هسته ای ایران به شورای حکام آژانس ارائه کرده اند.

خطا: محتوا محافظت شده است!!