تغییر لوگوی گوگل به افتخار دانشمند ایرانی


گوگل روز سه شنبه به افتخار لطفی علی عسگرزاده، ریاضیدان، دانشمند کامپیوتر، مهندس برق و استاد ایرانی علوم کامپیوتر دانشگاه کالیفرنیا و همچنین خالق نظریه منطق فازی و شاخه های مختلف آن، لوگوی خود را تغییر داد.

او در چنین روزی در سال 1964 (1343) مقاله خود را در مورد مجموعه های فازی که مفهوم منطق فازی را معرفی می کرد، به ثبت رساند. لوگوی گوگل تصویری از لطفی زاده را در کنار یک معادله ریاضی نشان می دهد.

نظریه منطق فازی شکلی از منطق چند ارزشی است که در آن مقدار منطقی متغیرها می تواند هر عدد واقعی بین 0 تا 1 و خودشان باشد.

لطفی زاده در سال 1299 از پدری ایرانی و مادری روسی در باکو به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در تهران و باکو به پایان رساند.

در سال 2011، در سن 90 سالگی، او مفهوم “اعداد Z” را برای اضافه کردن عدم قطعیت به مقادیر عددی اعداد فازی پیشنهاد کرد. این مفهوم در سال 2013 به نام او ثبت شد. او در کارنامه کاری خود بیش از 200 مقاله علمی دارد و بیش از 35 دکترای افتخاری از دانشگاه های معتبر جهان دریافت کرده است.

این دانشمند بزرگ در سال ۲۰۱۷ در برکلی کالیفرنیا درگذشت و در زادگاهش به خاک سپرده شد.


تغییر لوگوی گوگل به افتخار دانشمند ایرانی


بیشتر بخوانید  احسان علیخانی دلیل انصراف از برنامه پرمخاطب را فاش کرد!

دیدگاهتان را بنویسید