تصاویر آخرالزمانی از لحظه وقوع سیل مهیب در باغ ملک خوزستان / فیلمبه گزارش سلام نو؛ فیلم سیل مهیب در «صیدون» بگملک را ببینید. این سیل آبراهه ها را با خود برد و خانه هایی را ویران کرد.

بیشتر بخوانید  معاون درمان وزارت بهداشت منصوب شد

دیدگاهتان را بنویسید