به این پدیده میکرو انفجار می گویند که می تواند برای هواپیما یک فاجعه باشد


رعد و برق در واقع یک رعد و برق با مقیاس کمتر از 2.5 مایل است. برخی از انفجارهای هوایی می تواند تهدیدی برای زندگی ما به خصوص هوانوردی و هواپیما باشد.


بیشتر بخوانید  وسایل خانه را با صدای خود کنترل کنید

دیدگاهتان را بنویسید