بهمن بابازاده سلام فرمانده | سرقت هنری سلام فرمانده

بهمن بابازاده سلام فرمانده سرقت هنری سلام فرمانده کپی سلام فرمانده – ایران چطوره؟


بهمن بابازاده سلام فرمانده سرقت هنری سلام فرمانده کپی سلام فرمانده و بهمن بابازاده بیوگرافی بهمن بابازاده کیست ادامه مطلب.

بهمن بابازاده: خلاصه «سلام فرمانده» هم کپی بود و اصطلاح «کاور» از آب در آمد!

ما گزارشگران موسیقی وقتی از اثری کپی می شود بدون ذکر سازنده ملودی از عبارت هنر دزدی استفاده می کنیم.

معادل آن قطعا «حق الناس» خواهد بود. ربطی به مفاهیم و محتوا ندارد (پوشش بخش عراقی)

باید منتظر پاسخ خالق سلام فرمانده بهمن بابازاده باشیم.

خطا: محتوا محافظت شده است!!