1 ببینید | پرت کردن یک زن از ون گشت ارشاد - زود نیوز

ببینید | پرت کردن یک زن از ون گشت ارشاد


تو خبر

تو خبراخبار مربوط به رویدادها

ویدئویی که به طور گسترده در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده و گفته می شود مربوط به شهر رشت است. تصاویری که پرتاب این زن از وانت گشت ارشاد را نشان می دهد. فرماندهی انتظامی استان گیلان در حال پیگیری موضوع است.