ببینید | سوتی تاریخی داور عصرجدید در برنامه


شمانیوز

شما نیوزعصر جدید

کارن همجنفر در دوره ای جدید با گروه پیشگامان خاطره روی صحنه رفت. ماجرای این اجرا را در ویدئوی زیر ببینید.