با انجام دادن این کارها کودک شما احساس کمبود توجه می کند


به گزارش سایت طلا، این تروما وقتی شکل میگیرد که والدین آگاهی و مهارت لازم را ندارند که متوجه احساسات کودک شوند ، به آن ها پاسخ درست بدهند و یا به او کمک کنند که این احساسات را مدیریت کند .

نادیده گرفتن احساسات کودک به این شکل های زیر است:

صحبت نکردن و حمایت نکردن از کودک بعـد از یک موقعیت استرس زا و کلافه کننده ( انکار یا اجتناب )

بی اعتبارسازی شدید احساسات کـودک ( ” فراموشـش کن ” ، ” مرد که گریه نمیکنه ” ، ” چرا انقدر میترسی ؟ اتفاقی نیوفتادہ که”

نشناختن شخصیت واقعـی کـودک ( عـدم توانایی در برقراری ارتباط )

خالی کردن اطلاعـات سـنگین عـاطفی بر روی کـودک ( ” پدرت همیشـه بـا زن هـای دیگه سـت ” ، ” مامانـت دیوونه ست ” )

توجه کردن و دوست داشتن کـودک فقـط مـواقعی که دستاوردی دارد یا کار مفیدی انجام می دهد

مانند بزرگسالان با کودک رفتار کردن

کمبود توجه

نادیده گرفتن احساسات کودکان می تواند زندگی بزرگسالی آن ها را تحت تاثیر خود قرار دهد و منجر به شکست و ایجاد احساسات متناقضی مانند:

فرد نمی داند واقعا چه احساسی دارد یا چگونه آن ها را ابراز کند.

به راحتی تحت تأثیر نظرات جمع قرار می گیرد .

در زمینه ” تعهد داشتن ” مشکل دارد و به راحتی اعتماد نمی کند .

یک باور درونی دارد کـه دچـار عیـب و نقص است و از ایـن می ترسد که دیگران متوجه آن بشوند .

خودش را تنبیه می کند و خود – تخریبی دارد .

معتقد است دنیا یک جای سرد ، تاریک و ترسناک است .

بیشتر بخوانید  پیشرفت‌ها در روند مذاکرات وین قابل توجه است

عزت نفس پایینی دارد و از احساسـات خـود جـدا است ( بی حسی )


دیدگاهتان را بنویسید