بازیگرانی که تغییر جنسیت دادند ایرانی

بازیگران ایرانی که تغییر جنسیت دادند – ایران چطور؟


بازیگران ایرانی که تغییر جنسیت داده اند افرادی که تغییر جنسیت داده اند و واکنش بازیگران به تغییر جنسیت شهره لرستانی و عکس اسامی بازیگران تغییر جنسیت ایرانی محمدرضا فروتن که تغییر جنسیت داده محمدرضا فروتن که تغییر جنسیت داده است جنسیت محمدرضا فروتن که تغییر جنسیت داد تغییر جنسیت محمدرضا فروتن، ماجرای تغییر جنسیت شهره لرستانی، ترنس چیست.

آیا شهر لرستانی عمل «افشای هویت جنسی» را انجام داده و مانند برخی بازیگران تغییر جنسیت داده است؟

شهره لرستانی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش نوشت: من همان آهنگ هایی هستم که در تنهایی گوش می دهم. من تمام اشکی هستم که در تمام عمرم ریخته ام. دردهایی که کشیده ام همه تجربه های تلخ و شیرینم، تمام اتفاقات زندگی ام و اتفاقاتی که برایم افتاده است. این منم. دانه ای که در نهایت تبدیل به یکی از زخم های وجودش شد. حالا که هستی من، تمام زندگی من شو. کنارم باش تا با هم پیر شویم

خطا: محتوا محفوظ است!!