بازار روانکارها در سیطره نفت ایرانول –به گزارش سلام نو به نقل از روابط عمومی شرکت نفت ایرانول: نفت ایرانول علی رغم اورهال ۲۸ روزه خطوط تولیدی موفق شد تا سهم بازار خود در بین سایر روانکاران کشور را به نسبت مشابه سال قبل ۳.۳ درصد بهبود دهد و جایگاه خود را همچنان در صدر حفظ کند.

ایرانول رکورد زد . . .

شرکت نفت ایرانول توانست تا در شهریور ماه عددی بالغ بر ۶۲ هزار و ۵۶۸ متر مکعب انواع محصولات را تولید نماید این میزان به نسبت میانگین تولید ماه های گذشته ۱۹ درصد افزایش داشته است.

عملکرد فروش نفت ایرانول نیز عددی بالغ بر ۶۲ هزار و ۸۶۰ مترمکعب بوده است که به نسبت میانگین فروش ماه های گذشته ۲۱ درصد افزایش فروش را نشان می دهد.

همچنین مبلغ ریالی فروش شرکت نفت ایرانول نسبت به مدت مشابه ماه های گذشته معادل ۴۲ درصد رشد داشته است.

شرح عملیات

واحد سنجش

عملکرد شش ماهه

میانگین ماه های گذشته

عملکرد شهریور سال ۱۴۰۰

افزایش/ کاهش

مقدار

درصد

مقدار تولید

مترمکعب

۵۲,۵۶۷

۶۲،۶۵۸

۱۰،۰۹۱

۱۹%

مقدار فروش

مترمکعب

۵۱,۹۸۵

۶۲،۸۶۰

۱۰،۸۷۵

۲۱%

مبلغ فروش

میلیارد ریال

۶,۷۵۱

۹،۶۱۴

۲،۸۶۳

۴۲%

ثبت رکورد تاریخی سهم بازار داخل در شهریورماه(معادل ۴۴%)

نفت ایرانول در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ موفق شد تا سهم ۴۴ درصدی از بازار داخلی کشور را با فاصله معناداری از ۳ شرکت رقیب خود در اختیار بگیرد.

مجموع فروش داخلی ۴ شرکت روانکار اصلی بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه کدال عددی بالغ بر ۱۱۷ هزار و۸۰۸ مترمکعب انواع روغن و روانکار بوده است که شرکت نفت ایرانول با فروش داخلی ۵۲ هزار ۳۸۲ مترمکعبی توانست تا در پایان تابستان نیمی از سهم بازار داخلی کل کشور را به خود اختصاص دهد.

بیشتر بخوانید  افت ارزش سهام عدالت / ارزش سهام ۵۳۲ هزار تومانی چقدر است؟ -

دیدگاهتان را بنویسید