اولین تصاویر از ورود آب هیرمند به ایران / فیلمساعاتی پیش تصاویری از رسیدن آب هیرمند به «سد جریکه» در مرز ایران و افغانستان و ورود آب به ایران منتشر شد و بررسی ها نشان می دهد بخشی از آب سیلاب افغانستان به سمت ایران رها شده است.

بیشتر بخوانید  از ساماندهی برخی مشاغل تا تصمیم‌گیری پشت درهای بسته

دیدگاهتان را بنویسید