امضای سلاطین قاجار به ترتیب تاریخ سلطنتشان!


امضای سلاطین قاجار به ترتیب تاریخ سلطنت:

1- آقای محمدخان کجار 2- فتحعلی شاه 3- محمدشاه 4- ناصرالدین شاه 5- مظفرالدین شاه 6- محمدعلی شاه 7- احمدشاه.


امضای سلاطین قاجار / دوره قاجار

در میان امضاها تصویر جالبی از امضای ناصرالدین شاه به زبان انگلیسی دیده می شود که دست نوشته امضا متعلق به یادگار او برای موزه مادام تیسو است.


امضای سلاطین قاجار / دوره قاجار


امضای سلاطین قاجار / دوره قاجار


بیشتر بخوانید  آیا در مازندران طوفان برفی در حال وقوع است ؟

دیدگاهتان را بنویسید