استوری وریا غفوری ۱۴۰۱ | وریا غفوری تجزیه طلب رستم قاسمی – ایران چطور

[ad_1]
داستان وریا غفوری 1401 وریا غفوری جدایی طلب رستم قاسمی – ایران چطور؟


داستان وریا غفوری 1401 وریا غفوری جدایی طلب رستم قاسمی و پدر وریا غفوری و ماجرای جنجالی وریا غفوری در مطلب زیر است.

داستان وریجا گفوری چند روز پیش در سال 1401:

اینجا من ریشه در خاک دارم
من این خاک اینجا را دوست دارم، چه آلوده باشد چه تمیز
تا آخر نفس اینجا می مانم…
💚🤍❤
#ایران
#کردستان

اکنون این توئیت با توئیت رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی مقایسه شده است که گفته بود به تجزیه طلبان سیلی خواهیم زد.

خطا: محتوا محفوظ است!!