اسامی برندگان وام ۱۲ میلیونی بازنشستگان کشوری ۱۴۰۱ – ایران چطور

اسامی برندگان وام 12 میلیونی مستمری بگیران 1401 – ایران چطور؟


اسامی برندگان 140 میلیون مستمری بگیر کشوری 1401 و وام ازدواج وام مسکن وام بازنشستگی بیمه اجتماعی اقدام وام بازنشستگی وام بازنشستگی ثبت نام وام بازنشستگی سیستم وام بازنشستگی وام ازدواج1401 سایت وام همسریابی نتایج بیمه بازنشستگی کشوری خیر مورگیان مورگان10 صندوق بازنشستگی کشوری10 مستمری بگیران وام رهنی مقررات. سامانه ثبت نام وام زوجیت ثبت نام وام سرمایه 1401 نتایج وام ازدواج 1401 اسامی برندگان بازنشستگی 1401 وام صندوق بازنشستگی کشوری وام مسکن وام های پایه وام های پایه صندوق بازنشستگی کشوری نام صندوق بازنشستگی کشوری صندوق بازنشستگی کشوری P نتایج اعتباری قابل توجه بازنشستگان

نتایج مرحله اول ثبت نام وام ضروری که مهلت ثبت نام اینترنتی آن 30 آبان ماه به پایان رسیده بود مشخص شد و بیش از 148 هزار و 500 نفر از حق دریافت این تسهیلات استفاده کردند.

اسامی واجدین شرایط در درگاه خدمات الکترونیک صندوق به نشانی sabasrm.ir منتشر می شود و افراد می توانند با شماره خدمت بازنشستگی عمومی، کد ملی و شماره حساب بانک صادرات که مستمری خود را از آن دریافت می کنند، نتایج را مشاهده کنند.

زمان ثبت نام اینترنتی مرحله دوم سایر تسهیلات تا سقف 300000 به زودی اعلام می شود.

خطا: محتوا محافظت شده است!!

بیشتر بخوانید  پیش بینی بورس برای فردا سه شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۰ / تعادل در بورس فردا -