اجرای اختصاصی یک خواننده خیابانی در استانبول برای محمود احمدی نژاد / فیلم


محمود احمدی نژاد، رئیس دولت های نهم و دهم که به ترکیه سفر کرده بود، در حاشیه سفر خود با خواننده خیابانی که اجرای ویژه ای برای احمدی نژاد داشت، دیدار کرد.

اجرای اختصاصی یک خواننده خیابانی در استانبول برای محمود احمدی نژاد / فیلم
بیشتر بخوانید  اگر رئیس جمهور وزرای خود را به مراسم تحلیف معرفی کند ، در 7 اوت مورد بررسی قرار می گیرد

دیدگاهتان را بنویسید