آیا داروهای ضد میگرن و ایدز عروق کرونر را درمان می کنند؟محققان کشور تاثیر داروهای ضد میگرن و ایدز را بر ویروس کرونا در سیستم های کامپیوتری مشخص کردند.

با توجه به عدم وجود درمان قطعی برای ویروس کرونا و اپیدمی آن، این مطالعه با هدف یافتن درمان در محیط شبیه سازی کامپیوتری انجام شد.

در این مطالعه که توسط محققین دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد، ابتدا داروهای ایدز و میگرن از سایت بانک دارو با پروتئاز اصلی ویروس به صورت جداگانه در نرم افزار اتصال تهیه شد و سپس فایل های به دست آمده بر اساس بیشترین و انطباق.

سپس دینامیک مولکولی در نرم افزار Gromek شبیه سازی شد تا اطلاعات بیشتری در مورد این برهمکنش ها به دست آید. نتایج نشان داد که تغییرات ساختاری در آنزیم اصلی کروناویروس در طول اتصال به داروهای میگرن و اتصال به داروهای ایدز رخ داده است.

بر اساس نتایج این مطالعه که توسط علیرضا فراستی و با همکاری حنیفه شریعتی فر، امیر هوشمند و نعمت اله غیبی انجام شده است، طراحی داروهای ضد میگرن بیشترین تمایل را برای اتصال به آنزیم اصلی ویروس کرونا دارد. پیوند الکترواستاتیک نقش عمده ای در اتصال داروهای میگرن به آنزیم اصلی کروناویروس ایفا می کند.

با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، پیشنهاد می‌شود با آزمایش این داروها در شرایط آزمایشگاهی و زیستی، بتوان اثرات آن را بهتر درک کرد. نتایج به دست آمده توسط شبیه سازی پویا، روند شناسایی داروی مناسب را کوتاه کرده و اعتبار کار را افزایش می دهد.

بیشتر بخوانید  41 درصد از آمریکایی ها از محاکمه ترامپ به دلیل شورش کنگره حمایت می کنند

دیدگاهتان را بنویسید