آلودگی آب اهواز به وبا؛ آیا آب اهواز آلوده به وبا است؟ – ایران چطور

آلودگی آب اهواز به وبا; آیا آب اهواز به وبا آلوده است؟ – و ایران؟


آلودگی آب اهواز به وبا; آیا آب اهواز به وبا آلوده است؟ نحوه اقامت در گروه پزشکی ایران

چند روزی است که دهان به دهان وجود انگل های مرتبط با وبا در آب آشامیدنی اهواز و خوزستان منتشر شده است. بر این اساس تصمیم گرفتیم صحت این موضوع را بسنجیم. با ما بمان.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان تصریح کرد: انگل فاسیولا هپاتیکا یکی از کرم های پهن یا فلوک های کبدی است و برای انتقال به شرایط خاصی نیاز دارد. وجود آب و تالاب هایی که سبزیجات و گیاهان آبزی در آن رشد می کنند و مورد استفاده انسان قرار می گیرند یکی از مهم ترین شرایط انتقال این انگل است.

علوی گفت: شرایط انتقال این بیماری در خوزستان و اهواز وجود ندارد و تاکنون گزارشی از این بیماری در استان خوزستان گزارش نشده است.

وی در یک برنامه تلویزیونی افزود: همچنین تاکنون در خوزستان هیچ موردی از آلودگی ویبریو وبا که عامل بیماری التور وبا است در آب یا انسان ثبت نشده است.

خطا: محتوا محفوظ است!!