آشنایی با رشته مدیریت صنعتی


آشنایی با رشته مدیریت صنعتی

آشنایی با رشته مدیریت صنعتی

آشنایی با رشته مدیریت صنعتی

تفاوت بین مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع:

در مهندسی صنایع دانشجویان عمدتاً بعد فنی صنایع را مطالعه می کنند. اما رشته مدیریت صنعتی بله دو بعد صنایع مالی و رفتاری تاکید بیشتری وجود دارد.

آشنایی با رشته مدیریت صنعتی

ضرورت و اهمیت مدیریت صنعتی:

ضرورت و اهمیت دروس پایه رشته مدیریت صنعتی با توجه به نکات زیر به خوبی آشکار می شود.

1- اشوک و بی نظمی در بسیاری از مؤسسات تجاری و تولیدی، این امر عمدتاً به دلیل عدم رعایت اصول مدیریتی یا عدم رعایت این اصول است.

آشنایی با رشته مدیریت صنعتی

2- آموزش مدیریت مناسب از طرق زیر می تواند در بهبود عمومی جامعه مؤثر باشد:

آ- مشکلات اقتصادی و بازرگانی جامعه را بشناسید و در رفع آنها بکوشید.

باگاهی آخرین پیشرفت ها در دانش مدیریت و به کارگیری آن بر اساس نیازهای جامعه و پرهیز از تقلید صرف است.

آرهشاغلین حاکمیت قانون بر روابط در اداره امور تجاری و صنعتی .

آشنایی با رشته مدیریت صنعتی

اهداف شغلی:

معنی آموزش مدیریت در مقطع کارشناسی رشته مدیریت صنعتی، آموزش رئیس نیست، بلکه تربیت افرادی است که در حوزه کاری خود می توانند او استقلال فکری دارد و مهمترین و موثرترین عوامل را در حین کار و در جهت آن تحلیل کنند حل مشکل بتواند تصمیمات مناسب و مطلوب بگیرد.

پس با دانش و درک فارغ التحصیل شوید ساختمان سازمانی ، نظریه های مدیریت و روش های مختلف سازماندهی و حل مسئله می تواند در سازمان ها و سازمان های تجاری و صنعتی مختلف با وظایف مختلف در سطح کارشناسی جذب شود و در ارتقای کارایی و اثربخشی سازمان موثر باشد.

بیشتر بخوانید  توانبخشی های مشهد به همراه آدرس و تلفن

آشنایی با رشته مدیریت صنعتی

به عبارت دیگر، فارغ التحصیلان کارشناسی مدیریت صنعتی لزوماً مسئولیت مدیریت بنگاه های صنعتی را که نیازمند شرایط خاصی است بر عهده نخواهند داشت و تنها پس از کسب تجربه می توانند مسئولیت های بیشتری را در سطوح مختلف مدیریتی بر عهده بگیرند.

آشنایی با رشته مدیریت صنعتی

فارغ التحصیلان رشته مدیریت صنعتی می تواند در بخش های مدیریت تولید، کنترل کیفیت کالا و بخش تحلیل کمی مسائل صنعتی و تولیدی.


دیدگاهتان را بنویسید