آخرین اخبار از وضعیت جسمانی ملکه رنج دیده


وضعیت جسمانی ملکه رنجور

دلگرم: ملکه رنجبر بازیگر باسابقه تلویزیون ایران در منزل تحت نظر است و تحت معالجه یک پرستار قرار دارد.

فریبرز ایروانی فرزند ملکه رنجبر در این خصوص ادامه داد: پس از عمل جراحی قلب باز دکتر مانداگا، وضعیت قلب ملکه رنجبر خوب است و خدا را شکر نگرانی بابت مشکل قلبی او وجود ندارد، اما در حال حاضر او دچار مشکلات قلبی زیادی است. مشکل در زانوهایش برای راه رفتن است.» توانایی گام برداشتن را دارد و ندارد».

ایروانی خاطرنشان کرد: مادرم همچنان دلتنگ بازیگری است، اما بیشتر از آن، دلش برای دیدن مخاطبانش تنگ شده و همیشه در کارهای خیر و حضور در مراسم خیریه پیش قدم بوده و این روزها از خانه نشینی ناراحت است.


بیشتر بخوانید  قیمت لیر ترکیه در بازار امروز یکشنبه 21 آذر 1400
ایرانی وب

دیدگاهتان را بنویسید